Uncategorized · October 13, 2021

ยิงเดี่ยวของ Evan Longoria ยกไจแอนต์สขึ้น 1- NLDS Sport สามรอบไจแอนต์

Evan Longoria บุกบ้านเดี่ยวในโอกาสที่ห้า และนั่นคือทั้งหมดที่ San Francisco Giants ต้องการในการสร้างรายได้มากกว่า Los Angeles Dodgers ในกิจกรรมที่ 3 ของ NLDS

21 ชั่วโมงที่ผ่านมา・MLB・1: 15

เรียกดูอีกมากมาย