เริ่มต้นกับผู้คน ไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความหลากหลายที่ยั่งยืน

Freshworks

หากคุณคิดว่าการแนะนำซอฟต์แวร์หรือบริการใหม่ที่เป็นประกายคือการเปลี่ยนแปลง รู้สึกอีกครั้ง. นักสร้างการเปลี่ยนแปลงของเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีที่บุคคลทำงานให้สำเร็จ เชื่อมต่อ และทำงานร่วมกัน ในตอนที่ 2

ของ Alter Makers เรามาดูกันว่า นักสร้างการเปลี่ยนแปลง ตั้งโปรแกรมการแสดงของพวกเขาซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานของพวกเขา และเราเข้าใจวิธีการ การเปลี่ยนแปลงไอที ​​ มักจะเริ่มต้นด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรู้.