Uncategorized · September 8, 2021

China Roundup: ประสบการณ์ของ Geely- ยกย่องสถาบันการเงิน $600m และข่าวอื่นๆ

นอกจากนี้ Alipay ยังให้ความช่วยเหลือในการโอนเงินระหว่างมาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่ Tencent เรียกร้องให้มีขั้นตอนที่เข้มงวดกว่าเมื่อเทียบกับการเช่าบัญชีวิดีโอเกมไปให้ไกลกว่านี้